Treaty of Waitangi | The Salvation Army

You are here

Treaty of Waitangi

The Salvation Army in New Zealand: Bicultural Statement

Te Tiriti o Waitangi (The Treaty of Waitangi) is the foundation of bicultural partnership between Māori and Tauiwi (non-Māori New Zealanders) in Aotearoa New Zealand. This partnership has had a troubled pathway, with complex and often painful histories since the Treaty was signed in 1840.

The Salvation Army is firmly committed to honouring the principles of partnership, protection and participation inherent in Te Tiriti o Waitangi.

  • Partnership: New Zealand was founded on the basis of bicultural partnership. The Salvation Army aims to work together with Māori in all its church and social service settings, involving and supporting each other.
  • Protection: The inequalities that exist between Māori and Tauiwi in New Zealand cause Māori to face considerable challenges and hardships. The Salvation Army strives to see Māori protected from the social and economic causes of inequality so they can achieve the best possible outcomes for themselves in their own land.
  • Participation: The Salvation Army greatly values the many Māori serving within The Salvation Army as church leaders, staff and volunteers. These individuals enrich The Salvation Army as a movement and strengthen its mission.

Te Ope Whakaora o Aotearoa, Whītī, & Tonga Roha: Tauākī Kākano-rua

Ko Te Tiriti o Waitangi te tūāpapa o te whakaaetanga o te kōtuinga tūturu i waenga i te iwi Māori me Tauiwi i Aotearoa. Ko te ara i takahia ai i raro i te noho kōtui nei, he uaua. He matahuhua, he take mamae nui hoki ētahi o ngā āhuatanga o ngā tau mai o te hainatanga o te Tiriti i te tau 1840.

E ū pūmau ana Te Ope Whakaora ki ngā kaupapa nunui o te noho kōtui tūturu, o te tiaki, me te whāinga wāhi o tētahi, o tētahi, ka takea mai i Te Tiriti o Waitangi.

  • Te Kōtuinga Tūturu: I whānau mai a Aotearoa i runga i ngā kaupapa o tētahi kōtuinga kākano-rua tūturu. Ka mahi tahi Te Ope Whakaora me te iwi Māori i ngā mahi o te hāhi, i ngā whakaratonga hauora katoa, mā te tuku wāhi a tētahi ki tōna hoa, me te tautoko tētahi i tētahi.
  • Te Tiaki: Nā ngā korenga e taurite o te noho o te Māori me Tauiwi i Aotearoa i uaua ai te huarahi mō te iwi Māori i roto i āna mahi, me ngā āhuatanga o tōna noho. Ko tā Te Ope Whakaora he whai kia tiakina te iwi Māori kei whiua e ngā take pāpori, ōhanga hoki o te korenga e taurite, kia tupu ai te iwi Māori ki tō rātou tino teitei i tō rātou ake whenua.
  • Te Āta Whai Wāhi atu: He mea tino nui ki Te Ope Whakaora te whai wāhi mai o ngāi Māori hei mema o Te Ope Whakaora, otirā hei kaihautū,  hei kaimahi, hei tūao anō hoki.  Mā te mahi nui o ēnei tāngata e piki ai ngā mahi o Te Ope Whakaora ki ngā taumata, e pakari ai tōna kaupapa.